Integritetspolicy

  • Hem
  • -
  • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Stadskarnapotek hanterar personuppgifter som samlas in i samband med att tillhandahålla tjänster till våra kunder med omsorg och stödjer principerna för dataskydd. Vi tar vårt ansvar att respektera på allvar. Vi har policyer och rutiner på plats för att skydda och säkerställa att personlig information är säker och hanteras i enlighet med dataskyddslagar.

Om du invänder mot integritetspolicyn bör du inte gå in på eller använda vår webbplats. Denna integritetspolicy reglerar inte sekretesspraxis relaterade till offlineaktiviteter.

 

Vår företagspolicy

 

Vi tillhandahåller allmän information om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi använder endast dina personuppgifter för att förse dig med tjänster eller för att utföra nödvändiga affärsfunktioner och aktiviteter. Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt.
Vi säljer eller ger inte dina personuppgifter till tredje part.
Vi kommer inte att använda din personliga information för värdelösa eller orelaterade ändamål utan ditt samtycke.
Vi använder alltid rättvisa och lagliga metoder för att samla in personlig information. Om detta är nödvändigt för att ta emot dina personuppgifter kommer vi att få dem direkt från dig på alla möjliga sätt.

Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att anses ha underrättats om ändringarna av integritetspolicyn i 30 dagar efter att ett sådant meddelande har publicerats, med följande undantag.

 

Syftet med att samla in personuppgifter

 

Vi behöver ofta din personliga eller konfidentiella information för att ordna med beställning av läkemedel och hälsorelaterade tjänster eller för att genomföra nödvändiga affärstransaktioner. Denna information kommer endast att användas för att uppfylla din specifika begäran, såvida du inte ger oss tillåtelse att använda den för andra ändamål, till exempel för att lägga till dig på en av våra e-postlistor.

 

Datasäkerhetsåtagande

 

I de flesta fall tillhandahålls de personuppgifter vi samlar in direkt av dig när du ger oss din information som vi enligt lag är skyldiga att tillhandahålla läkemedel och andra hälsorelaterade tjänster.

Denna information kan lagras digitalt på säkra datorer eller i pappers- eller pappersfiler

Stadskarnapotek samlar även in information om besökarnas upplevelse av webbplatsen och webbplatsens statistiska prestanda – inklusive antalet besökta sidor, besöksfrekvensen på webbplatsen, allmän platsinformation etc. genom användning av Google Analytics

 

Upphovsrätt © 2024 | Stadskarna Apotek | Alla rättigheter förbehållna.

Stadskärna Apotek whatsapp Stadskärna Apotek whatsapp